Home > Мэдээ, мэдээлэл > Хувийн хэвшлийн 10 гаруй байгууллага хог цэвэрлэгээнд огт гараагүй байна

Хувийн хэвшлийн 10 гаруй байгууллага хог цэвэрлэгээнд огт гараагүй байна

Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг сумын Засаг даргын захирамжаар өнгөрөгч 04-р сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж дууслаа. Захирамжийг цэвэрлэгээний хуваарийн хамт нийт 147 ААНБ-д хүргүүлсэн. Үүнээс 98 байгууллага хуваарьт газрынхаа хогийг цэвэрлэн, цэвэрлэсэн газраа хүлээлгэн өгсөн байна.
7 байгууллага цэвэрлэх хугацаагаа хоошлуулсан. Харин 20 гаруй байгууллага цэвэрлэсэн газраа хүлээлгэж өгөөгүй бол хувийн хэвшлийн 10 гаруй байгууллага огт гараагүй гараагүй байна.
%d bloggers like this: