Home > Мэдээ, мэдээлэл > Эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо эхэллээ

Эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо эхэллээ

Эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдах иргэд өөрийн харьяаллын өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс үзлэгийн урилгыг авч үзлэг, шинжилгээ өгнө. Ингэхдээ 0-17 насны хүүхдүүд харъяа сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвд, 18-аас дээш насны иргэд харъяа сум өрхийн ЭМТ-өөсөө УРИЛГА авч аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Эрүүл мэндийг дэмжих төвд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хамрагдана.

%d bloggers like this: