Home > Мэдээ, мэдээлэл > Удирдамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгүүд дээр ажиллаж байна

Удирдамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгүүд дээр ажиллаж байна

Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ-аас ЕБС, СӨБ-ын байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, боловсролын чанар хүртээмжийн талаар үйлчлүүлэгчдээс санал хүсэлт сонсох, зөвлөн туслах зорилготой ажлын хэсэг гарч, тойрон ажиллаж байна.
Өнөөдөр хүүхдийн 11, 12, Ирээдүй сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбороор орж, ажилтай нь танилцан, зөвлөгөө өглөө.
%d bloggers like this: