Home > Мэдээ, мэдээлэл > Удахгүй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулна

Удахгүй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулна

Эрдэнбулган сумын ЗДТГ-аас сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 267 аж ахуй нэгж, байгууллагад Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.10 дахь заалтын дагуу гадна орчны 50 метр газрын хог хаягдлыг 04-р сарын 15-ны дотор цэвэрлэн, цэвэрлэснээ эргэж мэдээлэх албан тоотыг энэ сарын 07-нд хүргүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 27 ААНБ цэвэрлэгээ хийснээ мэдэгдсэн байна.
Удахгүй бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулна.
%d bloggers like this: