Home > Мэдээ, мэдээлэл > Багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд сургалтад хамрагдав

Багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд сургалтад хамрагдав

Цагдаагийн газраас аймгийн ГХУСАЗСЗ болон Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулахад олон талт хамтын ажиллагаа” зөвлөгөөнд Эрдэнэбулган сумын долоон багийн Засаг дарга, Нийгмийн ажилтнуудын оролцлоо.
Уг зөвлөгөөн нь гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгдэж буй хүчирхийллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд байгууллага, аж ахуй нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилготой ажээ.
%d bloggers like this: