Home > Мэдээ, мэдээлэл > Mongolia Campus Crusade байгууллагын төлөөлөл сумын Засаг дарга Д.Мөнхбаттай уулзлаа

Mongolia Campus Crusade байгууллагын төлөөлөл сумын Засаг дарга Д.Мөнхбаттай уулзлаа

Mongolia Campus Crusade байгууллагын төлөөлөл сумын Засаг дарга Д.Мөнхбаттай уулзлаа. Тэд багш нарын “Шинэ амьдрал” аяны хүрээнд багш сурган хүмүүжүүлэгч нарын сэтгэлзүй, ёсзүйн талаарх олон талт сургалт нөлөөллийн цогц арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах талаар санал солилцож, хамтран ажиллах саналыг сумын Засаг даргад тавьсныг талархан хүлээн авч, бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ гэж уулзалтын төгсгөлд илэрхийллээ.

%d bloggers like this: