Home > Мэдээ, мэдээлэл > Иргэдийн хууль, эрхзүйн мэдлэгт:

Иргэдийн хууль, эрхзүйн мэдлэгт:

2022 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль зэрэг 15 хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэллээ.
1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль
4. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16106891904801
5. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль
6. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596620471
7. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596644081
8. Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595772311
9. Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль
10. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль
11. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль
12. Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх,мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709652901
13. Соёлын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709374521
14. Соёлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230812107921
15. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709404501
%d bloggers like this: