Home > Мэдээ, мэдээлэл > Согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглов

Согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглов

2019 оны намрын цэрэг татлагатай холбогдуулан согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглолоо.

No photo description available.

%d bloggers like this: