Home > Төрийн үйлчилгээ

Төрийн үйлчилгээ

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэн, тодорхойлолт олгох төрийн үйлчилгээ

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэн тодорхойлолт авах хүсэлтээ www.burtgel.sme.gov.mn веб хаягаар эсвэл Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт болон тухайн харьяа аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт албан бичгээр доорх материалыг хавсарган гаргана. (Жич: Хэрэв та www.burtgel.sme.gov.mnцахим сайтаар хүсэлт илгээх бол доорх хавсралтууд шаардагдахгүй); 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 2. Ажил ...

Read More »