Home > Мэдээ, мэдээлэл > Мод, бут, сөөгийг насжилт болон төрөл зүйлээр нь ангилан тоолж байна

Мод, бут, сөөгийг насжилт болон төрөл зүйлээр нь ангилан тоолж байна

Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ, аймгийн БОАЖГ, Хот тохижилт үйлчилгээний газрууд хамтран Цэцэрлэг хот доторх ногоон байгууламжуудын бүх мод, бут сөөгийг насжилт болон төрөл зүйлээр нь ангилан нэг бүрчлэн тоолж байна.
%d bloggers like this: