Home > Мэдээ, мэдээлэл > Цэцэрлэг хотын төв зам дагуух моднуудад гоёлын ногоон гэрэл хийв

Цэцэрлэг хотын төв зам дагуух моднуудад гоёлын ногоон гэрэл хийв

Цэцэрлэг хотын төв зам дагуух моднуудад гоёлын ногоон гэрэл хийлээ. Нийтийн эзэмшилд хийж байгаа бүтээн байгуулалтыг хайрлаж хамгаалцгаая.

%d bloggers like this: