Home > Шуурхай мэдээ > Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд хог хаягдлын хураамжийг шинэчлэн батлав

Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд хог хаягдлын хураамжийг шинэчлэн батлав

Эрдэнэбулган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 дугаар тогтоолоор Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн үнэ тарифыг шинэчлэн баталлаа.

Энэ тогтоолоор /сард/:

Нэг өрх – 4900 төгрөг

Төрийн  байгууллага – 25000

Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар, ААНБ /том/ – 30000

Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар, ААНБ /жижиг/ – 15000

Хүнсний дэлгүүр, цайны газар – 15000

Жижиг дэлгүүр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид – 10000

Малтай өрхийн малын бууц /м3/ – 3000

Уурын зуухны үнс /тухай бүр/ – 35000

Барилгын хог хаягдал /тухай бүр 1тн/ – 1000

Амралт сувиллын газар, жижиг эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг нэгж – 15000

Шатахуун түгээх станц – 20000

Мал нядалгааны газар, түүхий эд авдаг цэгүүд /том/, /тухай бүр/ – 35000

Эмнэлгийн тусгай хог хаягдал – 35000

Томоохон зах, худалдааны төв -100000

Сүм хийд – 10000

Дугуй засвар – 5000

Авто засвар 15000

Авто сервис – 25000

Эмийн сан – 5000

Жуулчны бааз – 25000

Авто угаалгын газар – 15000

%d bloggers like this: