Home > ОНЦГОЙ КОМИСС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА! > Эрдэнэбулган сумын иргэдийн 9,8 хувь нь вакцины IV тунд хамрагджээ

Эрдэнэбулган сумын иргэдийн 9,8 хувь нь вакцины IV тунд хамрагджээ

Аймгийн ЭМГ-аас вакцины хамрагдалтын хувь хэмжээг мэдээллээ. Эрдэнэбулган сумын тухайд вакцинд хамрагдвал зохих 15801 иргэн байдаг байна. Үүнээс 1-р тунд 14701 буюу 92,4 хувь, 2-р тунд 14319 буюу 90,6 хувь, 3-р тунд 5372 буюу 37,5 хувь, 4-р тунд 528 буюу 9,8 хувь нь тус тус дархлаажуулалт хамрагдаад байна.

Аймгийн хэмжээнд вакцинд хамрагдвал зохих иргэдийн 86.7 хувь нь 1-р тунд, 82 хувь нь 2-р тунд, 46.3 хувь 3-р тунд, 6.3 хувь 4-р тунд тус тус хамрагдсан байна.

Дархлаажуулалтандаа идэвхтэй хамрагдахыг аймаг, сумын Онцгой комисоос уриалж байна.

/2022.02.21-ний өдрийн байдлаарх хүснэгт/

Тухайн тунд хамрагдвал зохих хүний тоог бичих Тухайн тунд хамрагдсан хүний тоо
Хүн амын тоо /1 тун/ Хүн амын тоо /2 тун/ Хүн амын тоо /3 тун/ Хүн амын тоо /4 тун/ Өссөн дүн
/1 тун/
Өссөн дүн
/2 тун/
Өссөн дүн
/3 тун/
Өссөн дүн
/4 тун/
15941 15941 13882 13882 14595 14319 5372 528
%d bloggers like this: