Home > Шуурхай мэдээ > Эрдэнэбулган суманд 2021 оны хүн амын тооллогын дүнгээр 22208 хүн амьдарч байна

Эрдэнэбулган суманд 2021 оны хүн амын тооллогын дүнгээр 22208 хүн амьдарч байна

Эрдэнэбулган суманд 2021 оны хүн амын тооллогын дүнгээр 22208 хүн амьдарч байгаагаас инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд 779 өрх амьдарч байгаа нь нийт өрхийн 12.19 хувийг эзэлж байна. Сумын нийт 6388 өрхийн 779 орон сууцанд амьдардаг бол бие даасан тохиолог сууцанд 57 өрх, харин 2670 өрх нь гэр хороололд амьдарч байна.

%d bloggers like this: