Home > Мэдээ, мэдээлэл > МХГ-аас дотуур байруудад хяналт шалгалт хийжээ

МХГ-аас дотуур байруудад хяналт шалгалт хийжээ

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас төлөвлөгөөт бус шалгалтын хүрээнд холбогдох чиглэлийн хяналтын улсын байцаагч нар Архангай МСҮТ, МУБИС-ийн Архангай багшийн сургууль, Ерөнхий боловсролын 1, 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны үйл ажиллагаа, оюутан сурагчдыг хүлээн авч байрлуулж байгаа явц, эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөлт, дотуур байрын хоол үйлдвэрлэлийн байдалд хяналт хийжээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлын 66,7 хувийг арилгуулан, байгууллагын дотоод хяналтын нэгжид зөвлөмж өгч ажилласан байна. Мөн ЕБС, СӨБ, МСҮТ, их дээд сургуулийн тандалтын багийнханд сургалт хийж зөвлөмжийг хүргүүлжээ.

%d bloggers like this: