Home > Мэдээ, мэдээлэл > Эрдэнэбулган сумын сургуулийн анги бүрд хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх самбар байршуулав

Эрдэнэбулган сумын сургуулийн анги бүрд хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх самбар байршуулав

Эрдэнэбулган сумын ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс сумын бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад “Сурагчийн мэдлэгт” нэртэй, хүүхдүүдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх самбарыг зурагт хуудасны хамт нийгмийн ажилтнуудад нь хүлээлгэн өгчээ. Сургуулийн анги бүрд байрлах эл самбарт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх агуулгыг багтаасан бөгөөд хичээлийн жилд 2-3 удаа зурагт хуудсыг шинэчилж, агуулгыг сайжруулах ажээ.
%d bloggers like this: