Home > Соёлын төв

Соёлын төв

   Зорилго: Соёлын үйлчилгээг хөдөөгийн хүн амд хүргэн  соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлж үндэсний болон орчин үеийн соёл урлагийн үйл ажиллагааг ард иргэдэд, хүүхэд багачуудад зааж сургах ёс зүйтэй соёлч боловсон хөнгөн шуурхай үйлчлэх нь бидний гол зорилго юм.

    Зорилт:  Үндэсний болон хүн төрөлхтний Соёл урлагийг эрхэмлэн дээдэлж үнэт зүйлсээс суралцан, өвлөн уламжлан, бүтээж туурвин, зааж сурган түгээн дэлгэрүүлэхэд соёлын төвийн эрхэм зорилт юм.

     Жаргалант сумын соёлын төв нь анх 1945 онд нийтийн улаан булан нэртэйгээр байгуулагдсан. Улаан булангийн даргаар Д. Лхачингомбо ажиллаж  эхэлсэн түүхтэй. Улаан булангаас клуб- клубээс соёлын төв нэртэй болсон.

    Клуб нь  дарга, номын санч, кино механикч гэсэн орон тоо  бүтэцтэй ажиллаж байсан бөгөөд 1987 оноос эхлэн соёлын төв нэртэй болж орон тоо  бүтэц нь эрхлэгч, номын санч, үйлчлэгч гэсэн орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Соёлын төвийн барилга нь 1971 онд шинээр баригдаж одоог хүртэл ашиглагдаж байна.

      Тус соёлын төв нь иргэдэд үндэсний болон хүн төрөлхтний соёл урлагийг сурталчилж, дээдэлж, үнэт зүйлсээс суралцуулах, өвлөн уламжлах, бүтээн туурвих, түгээн дэлгэрүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна.

  Соёлын төв нь 6 орон тоотой ажиллаж байна. Үүнд:

  • Соёлын төвийн эрхлэгч ба удирдах албан тушаалтан-1
  • Гүйцэтгэх ажилтан-3 /хөгжмийн багш, бүжгийн багш, Номын санч/
  • Үйлчлэх  ажилтан-2 / үйлчлэгч, галч / зэрэг 6 орон тоотой ажиллаж байна.

Соёлын төвийн эрхлэгчээр С. Баттулга ажиллаж байна.

 Холбоо барих утас: 99843704

%d bloggers like this: